JAPANESE FACIAL MASSAGE

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

AROMA MASSAGE

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

QUANTUM TREATMENT

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

PHYSIA THERAPY TREATMENT

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

AIR ENERGY OXYGEN THERAPY

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

JAPANESE ENERGY CAPSULE

Dome Sauna เป็นการบำบัดด้วยพลังงานความร้อน ด้วยโดมซาวน่า ฟาร์ อินฟาเรด

MIGRAINE THERAPY

การบำบัดด้วยโอโซนนั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะโครงสร้างที่ไม่เสถียรของตัวโอโซน ซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของออกซิเจนจำนวน 3 อะตอม...

JAPANESE SAND BATH

การบำบัดด้วยคลื่น ฟาร์ อินฟาเรด การล้างพิษด้วยสินแร่ภูเขาไฟ ใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติของ FIR...