การรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัดพิเศษ (OSS TECHNIQUE EXTRA)

เป็นการรักษาทางด้านโครงสร้าง ตรวจประเมิน วินิจฉัย และแก้ไขโครงสร้างของร่างกายในส่วนที่มีปัญหาหรือผิดปกติ โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะของคลินิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปวด รักษาเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณลึก สามารถใช้ได้ทั้งอาการปวดเฉียบพลัน เช่น หลังการบาดเจ็บ และอาการปวดเรื้อรัง

ประโยชน์ของการกายภาพบำบัดพิเศษ (OSS TECHNIQUE EXTRA)

  • รักษาอาการปวดระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
  • รักษากล้ามเนื้อมัดลึก
  • เพิ่มการไหลเวียนโลหิต ความเร็วในการนำกระแสประสาท
  • ลดการอักเสบ ลดปวด
  • เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ
  • เห็นผลการรักษาอย่างรวดเร็ว
  • ป้องกันการระบม
Related Treatments
0