การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม ที่ OSS LOUNGE

ความสำคัญในการรักษากลุ่มอาการ “ออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งการทำกายภาพบำบัดที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียว แต่ควรให้ความรู้และความเข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการเหล่านี้อีก ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะประเมินโครงสร้างร่างกาย และปรับแก้ให้เกิดความสมดุล รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและแนะนำการปรับเปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงานให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล

 ขั้นตอนการรักษา

1. ตรวจเช็คชีพจร ความดันโลหิต
2. ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (Posture Analysis)
3. เข้ารับการรักษาตามโปรแกรมที่แนะนำ

0