การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม ที่ OSS LOUNGE

ความสำคัญในการรักษากลุ่มอาการ “ออฟฟิศซินโดรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ  ซึ่งการทำกายภาพบำบัดที่ดีนั้นไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียว แต่ควรให้ความรู้และความเข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการเหล่านี้อีก  ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะประเมินโครงสร้างร่างกาย และปรับแก้ให้เกิดความสมดุล รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและแนะนำการปรับเปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงานให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล

 ขั้นตอนการรักษา

1.ตรวจเช็คชีพจรและความดันโลหิต
2.ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (Posture Analysis)
3.เข้ารับการรักษาตามโปรแกรมที่แนะนำ

0