การบำบัดด้วยเครื่องควอนตัม (QUANTUM TREATMENT)

เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้หลักการทำงานที่เรียกว่า Pulse Electro Magnetic System (PEMS) เป็นตัวช่วยฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย ได้รับการจดสิทธิบัตรและผ่านงานวิจัยในระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองว่า สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการนำสารอาหารและออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถขับของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์ได้ดีกว่าเดิม ทำให้เซลล์แข็งแรง ส่งผลต่อเนื่องให้ร่างกายแข็งแรงมีพลัง ส่วนผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีอาการดีขึ้นและหายป่วยได้ในที่สุด

ประโยชน์การบำบัดด้วยเครื่องควอนตัม (QUANTUM TREATMENT)

  • ช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้น
  • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  • กระตุ้นระบบประสาทส่วนปลาย
  • บรรเทาอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้า
  • ลดความตึงตัวและความเครียดของกล้ามเนื้อ
Related Treatments
0