การรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัด (OSS TECHNIQUE)

กายภาพบำบัด (OSS TECHNIQUE) เป็นการรักษาทางด้านโครงสร้าง ตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขโครงสร้างของร่างกายในส่วนที่มีปัญหาหรือผิดปกติทางกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ช่วยลดอาการปวดและเมื่อย ทำให้กล้ามเนื้อสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางกายวิภาคศาสตร์ และนักกายภาพบำบัดผู้ชำนาญการ

ประโยชน์ของการกายภาพบำบัด (OSS TECHNIQUE)

 • ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
 • ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
 • เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในจุดที่มีปัญหา
 • รักษาอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรม
 • จัดโครงสร้างใหม่ของแนวกระดูกและปรับท่าทางที่ถูกต้อง
 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • รักษาอาการชาร้าว
 • ช่วยรักษากระดูกสันหลังคด
 • ลดอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทั้งคอและหลัง
 • ช่วยให้ดูสดใสขึ้น เนื่องจากมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึง ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
Related Treatments
0