การรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัด (OSS TECHNIQUE)

เป็นการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแก้ไขโครงสร้างร่างกายในส่วนที่มีปัญหาหรือผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เพื่อลดอาการปวดเมื่อย ทำให้กล้ามเนื้อสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อและท่าออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

ประโยชน์ของการกายภาพบำบัด (OSS TECHNIQUE)

  • รักษาอาการปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรม
  • รักษาข้อติด เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในจุดที่มีปัญหา
  • จัดโครงสร้างใหม่ของแนวกระดูกและปรับท่าทางที่ถูกต้อง
  • ลดอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
  • รักษากระดูกสันหลังคด
  • รักษาอาการชาร้าว
  • เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
  • ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
  • ช่วยให้ดูสดใสขึ้น เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
Related Treatments
0