ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ดังนี้

MEMBER A ราคา 270,000 บาท รับ 4,000 คะแนน ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 3 ปี
MEMBER B ราคา 150,000 บาท รับ 2,000 คะแนน ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 2 ปี
MEMBER C ราคา 60,000 บาท รับ 730 คะแนน ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 1 ปี
MEMBER D ราคา 18,000 บาท รับ 200 คะแนน ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 1 ปี

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก

1.รับบริการตรวจเช็คสุขภาพปีละ 3 ครั้ง ด้วยโปรแกรมดังนี้
1.1 วิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย (Posture analysis)
1.2 วัดค่าพลังงานของอวัยวะภายในร่างกาย (Aura com test)
1.3 การส่งเสริม / ฟื้นฟูด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้

2.จำนวนคะแนนที่ใช้สำหรับการทำทรีทเม้นท์ต่างๆ ต่อครั้ง

โปรแกรมยกกระชับหน้าฟีเซีย – 40 คะแนน
โปรแกรมกายภาพบำบัด Extra – 35 คะแนน
โปรแกรมกายภาพบำบัด – 20 คะแนน
โปรแกรมการนวดหน้าระบายน้ำเหลืองจากญี่ปุ่น – 20 คะแนน
โปรแกรมนวดอโรมา – 20 คะแนน
โปรแกรมล้างพิษด้วยสินแร่ภูเขาไฟ – 18 คะแนน
โปรแกรม SPM Treatment  – 15 คะแนน
โปรแกรมออกซิเจนบำบัด – 12 คะแนน
โปรแกรม Quantum Treatment – 10 คะแนน
โปรแกรมพลังงานบำบัด – 5 คะแนน

0