โปรแกรมนวดแก้ไมเกรน (Migraine Therapy)

เป็นการนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่าไหล่ ใบหน้าและศีรษะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไมเกรน นักกายภาพบำบัดจะชโลมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ เพื่อเปิดและกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยนวดไล่จุดสำคัญบนใบหน้า 5 จุด ได้แก่หน้าผาก ปาก คาง จมูก และรอบดวงตา เพื่อผ่อนคลายและขับของเสียไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหู ช่วยลดการคั่งค้างของของเสีย พร้อมทั้งนวดคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการตึง บริเวณคอ บ่า ไหล่ และสะบัก เพื่อไม่ให้ปวดเมื่อยและลุกลามทำให้ปวดศีรษะ

Related Treatments
0