โปรแกรมนวดแก้ไมเกรน (Migraine Therapy)

โปรแกรมนวดแก้ไมเกรน (Migraine Therapy) คลายกล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่าไหล่ ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะชโลมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ทีละจุด เพื่อเปิดและกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองให้ระบบการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนวดไล่จุดสำคัญบนใบหน้า 5 จุด ได้แก่หน้าผาก ปาก คาง จมูก และตา เพื่อขับของเสียไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหู เพื่อลดการคั่งค้างของของเสีย นอกจากนั้นยังนวดคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการตึง บริเวณคอ บ่า ไหล่ สะบัก เพื่อไม่ให้ปวดเมื่อยและลุกลามทำให้ปวดศีรษะ

Related Treatments
0