กายภาพบำบัด

OSS Technique

Physical Therapy (กายภาพบำบัด) เป็นการรักษาทางด้านโครงสร้าง ตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และปรับโครงสร้าง แก้ไขโครงสร้างของร่างกายในส่วนที่มีปัญหาหรือผิดปกติทางด้าน กระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้ลดอาการปวดและเมื่อย ทำให้กล้ามเนื้อสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางกายวิภาคศาตร์ โดยนักกายภาพบำบัดผู้ชำนาญการ

 • ลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ
 • ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
 • เพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว ในจุดที่มีปัญหา
 • รักษาอาการปวดเมื่อยจาก Office syndrome
 • จัดโครงสร้างใหม่ของแนวกระดูกและปรับท่าทางที่ถูกต้อง
 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • รักษาอาการชาร้าว
 • ช่วยรักษากระดูกสันหลังคด
 • ช่วยยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึง
 • ลดอาการปวดจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทั้งคอและหลัง
Related Treatments
0